COVID 19 și executarea contractelor

Pandemia COVID 19 constituie un caz de forță majoră, care poate justifica neexecutarea contractului de către părți?

1.)  Pandemia COVID 19 constituie un caz de forță majoră, care poate justifica neexecutarea contractului de către părți?

NU. Pandemia COVID 19 nu constituie, ea însăși, o situație de forță majoră.
INSA,
Reprezinta situatie de forta majora orice acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei
determinate de infectia cu coronavirus COVID 19.  
Reglementarea legala (art. X alin.3 din OUG nr. 29/2020) instituie o prezumție relativă de forță majoră, prezumtie care poate fi răsturnată de către partea cocontractantă, prin orice mijloc de probă.
Legiuitorul/statul a instituit măsuri de protecție pentru IMM uri si profesiile care indeplinesc servicii de interes public (avocati, executori, notari), fără însă, a le exonera de la îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate.
Astfel, forța majoră poate fi invocată ca și ultim remediu și numai în situația în care se va face dovada încercării, eșuate, de renegociere a contractului, de către părțile contractante.
De asemenea, este necesar să distingem între imposibilitatea temporară si imposibilitatea definitivă a neexecutării contractului, urmare a intervenirii forței majore.
In cazul imposibilității temporare de executare a obligațiilor contractuale, contractul va fi suspendat. 
In cazul imposibilității definitive a  executării contractului, acesta va fi desființat.
Totodată, trebuie să distingem între contractele încheiate înainte de răspândirea virusului și declararea stării de urgență și cele încheiate după acest moment. Astfel, în cazul contractelor încheiate anterior, forța majoră ar putea fi invocată cu succes, dovada condițiilor cerute de lege (a imprevizibilității, invincibilitatii respectiv inevitabilitatii) fiind posibilă. Însă, în cazul contractelor încheiate ulterior ivirii acestei situații, este puțin probabil ca dovada acestora (în special a imprevizibilității) să poată fi făcută.
În concluzie, este recomandabil ca profesioniștii să acționeze cu prudență și diligență, în executarea contractelor, existând riscul antrenării răspunderii lor contractuale. Instanțele de judecată vor fi singurele care vor statua asupra existenței forței majore, respectiv dacă instituirea stării de urgență și măsurile dispuse de autorități pentru combaterea pandemiei, întrunesc exigențele dispozițiilor art. 1351 alin (2) Cod civil, care reglementează forța majoră.

2.) În contextul pandemiei COVID 19, prestatorul de servicii, care nu a prestat serviciul, trebuie să ramburseze sumele primite?

DA.
În măsura în care măsurile dispuse de autorități, în combaterea pandemiei COVID 19 constituie un caz de forță majoră, exoneratoare de răspundere, partea aflată în imposibilitate de a presta serviciul, astfel cum s-a obligat contractual, nu va răspunde pentru neîndeplinirea obligației.
Insă, potrivit dispozițiilor art. 1635 Cod civil, partea care se află în imposibilitate de a-și executa obligațiile contractuale, are obligația de a restitui sumele primite pentru serviciul imposibil de executat.

3.)  Întârzierile la termenele de livrare, cauzate de pandemia COVID 19, pot da dreptul la despăgubiri?

NU.
Existenta fortei majore îl exonereaza pe titularul obligației de livrare de obligația de despăgubire a părții contractante, indiferent de prejudiciul suferit de aceasta.

4.)  Dacă un contract conține o clauză de excludere a forței majore, ca și clauză exoneratoare de răspundere,  poate fi invocată forța majoră în contextul COVID 19?

DA.
Deși la o primă privire, ar prevala voința părților contractante, exprimată prin contract, în contextul actual, o parte contractantă poate invoca efectele forței majore în raport de cocontractantul său.
Apreciem că situația generată de această pandemie, prin măsurile luate la nivel mondial de către state, măsuri care vizează restrângerea activităților economice, dar și îngrădirea unor drepturi și libertăți, este una de excepție, fără precedent.
În plus, legiuitorul a instituit, ope legis, un caz de forță majoră, prin dispozițiile art. X alin (3)din OUG nr.29/2020. Astfel, în contextul actual, chiar în prezența unei clauze de excludere a forței majore, aceasta poate fi invocată, existența ei urmând a fi apreciată în concret, raportat la conținutul fiecărui contract.
De reținut, însă, că obținerea unui certificat de stare de urgență nu atestă existența unui caz de forță majoră. Nici chiar avizul de forță majoră, eliberat de Camera de Industrie și Comerț a României nu atestă această existență. Rămâne la latitudinea părții cocontractante, împotriva căreia se invocă existența forței majore ca și cauză a neîndeplinirii obligațiilor contractuale, să ia în considerare sau sa conteste aceste înscrisuri și alte dovezi, pentru justificarea neîndeplinirii obligațiilor contractuale. În aceste situații, ultimul cuvânt aparține instanței de judecată.

5.)  Când debitorul unei obligații contractuale este afectat personal de virus, aceasta constituie un caz de forță majoră care să justifice încălcarea contractului?

DA.
Potrivit Codului civil, art. 1351, forța majoră constituie o cauză exoneratoare de răspundere contractuală, care constă într-un un element extern, imprevizibil, absolut invincibil  și inevitabil.
O persoană afectată de maladia Covid 19 este obligată, prin lege, să se supună tratamentului medical și celorlalte măsuri impuse de către autorități, pentru astfel de situații. Astfel că, nu rămâne la latitudinea persoanei afectate respectarea acestor măsuri. Aceste măsuri afectează, in principal, libertatea de mișcare și impun distanțare socială.
Este, deci, posibil ca boala debitorului care nu și-a îndeplinit obligația contractuală să fie considerată un caz de forță majoră, exonerator de răspundere contractuală.
Cu toate acestea, instanța de judecată va aprecia dacă, chiar și în ipoteza existenței acestei maladii a debitorului, care nu și-a îndeplinit obligația contractuală, acesta putea lua măsuri adecvate, în vederea preîntâmpinării imposibilității  de executare. Și numai în această ipoteză, a dovedirii imposibilității obiective de neexecutare, vor interveni efectele exoneratoare de răspundere ale forței majore.

AV. IOANA MIHNEA
Avocat colaborator (conlucrare profesionala) COZMA & HOROTAN SPARL

NOTA: 
Raspunsurile noastre vizeaza reglementarile generale.
Recomandam consultarea specialistilor (avocatilor) pentru fiecare situatie in parte. 

Politica de Cookie